PF 2014

Gaudia proti rakovině o.s.

je sdružení odborníků, poskytujících psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým.

OlgaKunertova
  • Přinášíme úlevu nemocným
  • Pomáháme zvládat situaci příbuzným a blízkým
  • Přispíváme k přívětivé atmosféře zdravotnických zařízení
  • Věříme že i nemocný člověk může žít kvalitní a naplněný život!

POSLÁNÍ SDRUŽENÍ

Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat lidem s onkologickým onemocněním i jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství. Jsme přesvědčeni, že to, jakou nemocí člověk trpí, souvisí nějakým způsobem s tím, jaký život žije, jak se sebou zachází a jak o sobě smýšlí, proto má-li se uzdravit, je třeba mu pomoci právě tyto okolnosti změnit.

Zdravotní personál obvykle nemá kapacity na to, aby se takovými věci podrobněji zabýval, a ne každé zdravotnické zařízení má svého psychoterapeuta. Posláním sdružení je snažit se zaplnit tuto mezeru jednak vlastními silami – snažíme se o spolupráci s nemocnicemi, kde jsou onkologičtí a jinak nemocní lidé hospitalizovaní a kromě toho nabízíme ambulantní konzultace u nás v centru. Nemocným a jejich blízkým osobám poskytujeme péči odborníků z oborů psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce a práce s tělem.

Usilujeme také o to, aby psychoterapeutická péče a podpora nebyla na onkologických odděleních něčím vyděleným, ale aby se stala přirozenou součástí léčebného procesu. Chceme vzdělávat zdravotníky v základech efektivní komunikace, aby sami dokázali pomáhat rozhovorem tam, kde je třeba tak činit bezprostředně v součinnosti s terapií jinými prostředky, kde není odborný psychoterapeut k dispozici nebo si jej pacient nežádá. Dále se snažíme působit na lékaře a sestry, aby se chovali k pacientům s potřebným respektem k jejich individuálním potřebám a zvláštnostem, aby dokázali využít jejich touhu po uzdravení ke spolupráci a vzdali se své expertní pozice tam, kde to pacientům neprospívá. Tímto způsobem chceme přispět k tomu, aby se prostředí zdravotnických zařízení stalo lidsky přívětivější a důstojnější.

Gaudia na pomoc onkologickým pacientům

ČT 1, pořad Z metropole, říjen 2012, video o činnosti sdružení na stránce České televize

Herečka Ilona Svobodová nás mediálně podpořila. Na medailonek se můžete podívat zde.
Čestným partnerem projektu Galerie se stala Táňa Fischerová – kandidátka na prezidentku


Služby nemocným a blízkým

přinášíme úlevu,odvahu k řešení v obtížné situaci a související informace,
napomáháme zvládání situace v celé rodině.

Psychoterapie, Poradenství, Masáže

Služby lékařům a sestrám

poskytujeme podporu a poučení,
přispíváme tak k přívětivé atmosféře zdravotnických zařízení,

Asistence při sdělování nepříznivé diagnózy, Mediace kontaktu s příbuznými, Semináře, Supervize, Masáže

Služby sponzorům

Svou činnost financujeme z dobrovolných darů, příspěvků a dotací.
Svých sponzorů si vážíme a poskytujeme jim nadstandardní služby.
nebo
zavolejte
Praha - 242 487 327
Brno - 777 316 175

Konzultace po skypu

Skype konzultace po domluvě poskytuje:
Věra Dufková
Marcela Blažková

logo onkoforum
linet.cz
Spřízněná tiskárna
Boss Can