aktuality-

VÍTĚZSTVÍ NAŠEHO PROJEKTU V JARNÍ GRANTOVÉ VÝZVĚ ČSOB

Náš projekt "Podpora při střetu se závažným onemocněním" získal 1. místo v jarní grantové výzvě ČSOB v Jihomoravském regionu.

 
Díky podpoře našeho firemního partnera JRD a dalších drobných dárců jsme získali 12 333 Kč, nejvyšší částku ze 4 vybraných projektů. Díky této podpoře od veřejnosti získáváme od ČSOB nejvyšší možný grant ve výši 50 000 Kč. Získané prostředky použijeme na mzdy terapeutů a související provozní náklady. Za podporu děkujeme! 

TOP