nas-tym

NÁŠ TÝM

Gaudia proti rakovině tvoří pracovníci v přímé péči – terapeuti a sociální pracovníci. Jejich odbornost a zkušenost je zárukou toho, že se naše pomoc nemíjí účinkem. Pracovníci v přímé péči působí v Praze, Brně a Znojmě, proto je Gaudia proti rakovině rozdělena na tři týmy. Vyberte si svého terapeuta.


Tým Gaudia proti rakovině – Praha

TerapeutiMUDr. Olga Kunertová

 • zakladatelka, vedoucí terapeutka a odborný garant v PRO Gaudia, z.ú.
 • předsedkyně rady
 • psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů
 • absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • 15 let praxe v oboru psychoterapie
 • v roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie
 • absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii, kurzy hypnózy a další kratší kurzy
 • stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha
 • organizuje vzdělávací, tréninkové a rozvojové programy pro veřejnost, pracovníky pomáhajících profesí a firmy
 • zpívá v Pražském smíšeném sboru, ráda lyžuje, jezdí na kole a plave

Kontakt:
Telefon: +420 603 267 514
E-mail: kunertova@gaudiaprotirakovine.cz

 

Mgr. Věra Dufková

 • psychoterapeutka, poradkyně, lektorka 
 • absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu akreditovaný i pro oblast zdravotnictví "Umění terapie" (750 hod.) pořádaného společností GI
 • vystudovala v Hradci Králové obor "Sociální a charitativní práce" na PdF UHK a v Praze obor "Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii" na PVŠPS
 • poskytovala psychosociální poradenstvím jednotlivcům a rodinám v krizi v o.s. Neposeda, pět let pracovala v psychoterapeutickém centru Gaudia
 • dlouhodobě (od roku 2009) poskytuje poradenství a terapie pacientům s onkologickým nebo jinak závažným onemocněním a jejich blízkým v Gaudia proti rakovině a odbornou podporu zdravotnickému personálu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • od roku 2013 spolupracuje s dětskou psychiatričkou MUDr. Martinou Stegerovou v Mladé Boleslavi, kde nabízí individuální, párové terapie a rodinné poradenství a od září 2015 má soukromou praxi v Praze Vysočany
 • nabízí konzultace pro děti, dospělé, párová sezení a setkání také po skypeu
 • ráda chodí po horách, leze via feratty, učí se rozumět svému tělo a to i při pohybu a v tanci

Kontakt:
Telefon: +420 777 852 320
E-mail: dufkova@gaudiaprotirakovine.cz
Skype: dufkova_gaudia

 

Mgr. Blanka Petrošová

 • sociální pracovnice, psychoterapeutka, lektorka
 • absolvovala studijní obor Sociální práce na Filosofické fakultě UK
 • v roce 2014 absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii Cestou systemických terapií – pořádaný Institutem pro systemickou zkušenost ISZ-MC.
 • pracovala s uživateli drog v občanském sdružení SANANIM, na Úřadu vlády ČR v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti jako výzkumník
 • v Gaudii proti rakovině, z.s. působí jako psychoterapeutka/socioterapeutka, poskytuje terapeutickou podporu onkologicky nebo jinak nemocným a jejich blízkým, a také zdravotníkům (supervize, mediace, vzdělávání), věnuje se práci s umírajícími a pozůstalými
 • je členkou České společnosti pro psychoterapii

Kontakt:
Telefon: +420 774 050 178
E-mail: petrosova@gaudiaprotirakovine.cz

 

PhDr. Barbora Šonová

 • psychoterapeutka, psycholožka
 • absolvovala bakalářský studijní program „Humanitní studia“ na FHS UK a magisterský studijní program „Psychologie“ na FF UK v Praze
 • psychologii studovala rovněž v rámci  jednosemestrálního zahraničního pobytu na University of Jyväskylä ve Finsku
 • je absolventkou akreditovaného výcviku v systemické psychoterapii pořádaného Institutem pro systemickou zkušenost ISZ-MC a členkou České asociace pro psychoterapii
 • pracuje mimo jiné  jako školní psycholog  a věnuje se také individuální  a párové psychoterapii
 • v Gaudii proti rakovině, z.s. působí jako psychoterapeutka, zabývá se problémy pacientů s onkologickým nebo jinak závažným onemocněním a terapeutickou pomocí jejich blízkým osobám, a také mediací pro zdravotnický personál

Kontakt:
Telefon: +420 737 566 544
E-mail: sonova@gaudiaprotirakovine.cz

 

Mgr. Alžběta Gilíková

 • psychoterapeutka, lektorka
 • absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor Učitelství základů společenských věd a českého jazyka, vyučovala na základní a střední škole
 • dokončuje Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, magisterskou jednooborovou psychologii, a kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví
 • je frekventantkou výcviků psychoterapie zaměřené na řešení v Daletu v Olomouci
 • v Gaudii tráví nejvíce času v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského jako psychoterapeutka, věnuje se pacientům s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a jejich rodinám a blízkým
 • pracuje také jako psychoterapeutka v dětském domově 

Kontakt:
Telefon: +420 720 220 082, +420 773 990 850
Email: gilikova@gaudiaprotirakovine.cz

 

Štěpánka Machalická

 • vystudovala střední zdravotnickou školu v Praze
 • pracovala v Ústřední vojenské nemocnici Praha
 • absolvovala Výcvik v krizové intervenci pořádaný společností Remedium Praha (150 hodin)
 • má za sebou i sebezkušnostní výcvikový kurs Prohloubené základy Body - psychoterapie (150 hodin), absolvovala Výcvik v relaxačních technikách pořadaný společností Helio (160 hodin)
 • v Krizovém centru Riaps pracuje s klienty v akutní krizi
 • v PROGaudia z.ú. (projekt Gaudii proti rakovině) poskytuje terapeutickou podporu onkologicky nebo jinak nemocným a jejich blízkým


mail: machalicka@gaudiaprotirakovine.cz
tel.

Mgr. Lenka Tichotová

 • psycholožka, psychoterapeutka, kouč a lektorka vzdělávacích programů
 • vystudovala obor „Humanitní studia“, obor „Psychologie“ a nyní pokračuje v doktorském studiu klinické psychologie na FF UK
 • v současné době končí psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví „Umění terapie“, je absolventkou dalších programů, mimo jiné výcviku v koučování, kurzu telefonické krizové intervence, kurzu „Tělo jako cesta k sobě“ nebo „Rodina v procesu změny“
 • přednášela na UK, Metropolitní univerzitě a Přírodovědecké fakultě UK
 • poskytuje psychoterapii, lektoruje kurzy, poskytuje poradenství v oblasti osobního rozvoje a nabízí individuální i skupinové koučování.
 • pracuje jak s dospělými i s dětmi

Kontakt:
Telefon: +420 775 036 809
E-mail: tichotova@gaudiaprotirakovine.cz

 

 

Masérky


 

Alena Srpová

 • Vystudovala Odbornou školu výtvarnou v Praze
 • Práci s tělem se věnuje více než 15 let
 • Absolvovala výcvikový seminář „Integrující dýchání a práce s tělem“ podle dr. Schmitta v roce 1999 (150 hodin)
 • Získala osvědčení – Reflexologie nohy – Dexter Academy v roce 2007
 • Získala osvědčení – Manuální lymfodrenáž – Dexter Academy v roce 2009
 • Absolvovala rekvalifikační kurz – Masér pro sportovní a rekondiční masáže v roce 2012
 • Absolvovala kurz Hot Stones – Dexter Academy v roce 2012
 • Získala osvědčení – Reflexologie ruky – Dexter Academy v roce 2013
 • V Gaudia proti rakovině působí od roku 2003
 • Ve svém volném čase zpívá v Pražském smíšeném sboru, rekreačně sportuje, čte, ráda chodí do divadla, na výstavy, na výlety do přírody a cestuje

Kontakt
Telefon: +420 606 507 946
mail: srpova@gaudia.cz

 

Vedení sekretariátu


 

Mgr. Kateřina Urbanová

 • vystudovala  psychologii na Univerzitě Karlově v Praze
 • pracovala s dětmi, a to v nejrůznějších oblastech s psychologií spřízněných (nemocnice, azylový dům, mateřská škola)
 • působila v několika neziskových organizacích, kde se stále více věnovala organizačním záležitostem
 • od roku 2015 pracuje na sekretariátě v Gaudii, je managerem projektů a grantů
 • má ráda hudbu, lidi, zvířata a Gaudii

Kontakt:
Telefon: +420 773 993 036
E-mail: info@gaudiaprotirakovine.cz

 

Koordinace projektů, fundraising, PR


 

Ing. Kateřina Bubeníčková

 • získala ekonomické vzdělání na VŠE v Praze
 • působila v komerčním sektoru
 • Gaudii pomáhala od ledna do listopadu 2016 jako dobrovolník 
 • od prosince 2016 pracuje na pozici fundraisera
 • volný čas tráví ráda se svými dětmi, v přírodě, cvičí jógu, běhá, lyžuje, jezdí na kole, cestuje, čte a chodí do divadla

Kontakt:

Telefon: +420 774 458 183
E-mail: projekty@gaudiaprotirakovine.cz

 

Mgr. Jan Mareš

 • vystudoval grafiku a Sociální a mediální komunikaci se zaměřením na marketing
 • spolupracuje na nejrůznějších marketingových projektech pro podnikatele i firmy
 • od roku 2014 působí v Gaudia proti rakovině
 • obdivuje umění všeho druhu, baví jej marketing a zvlášť public relations, miluje město a spánek

Kontakt:
Tel.: +420 602 147 540
E-mail: mares@gaudiaprotirakovine.cz

 

Tým Gaudia proti rakovině – Brno

TerapeutiMgr. Tereza Janačíková Nováková

 • psycholožka, psychoterapeutka
 • vystudovala obor psychologie na FF MU v Brně a na vyšší odborné škole obor sociální práce
 • od dubna 2010 je frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku akreditovaného i pro oblast zdravotnictví „Umění terapie“ pořádaného společností GI
 • od roku 2000 působí v pomáhajících profesích (zpočátku jako dobrovolník působící v romských komunitách)
 • od roku 2006  pracuje v organizaci  A Kluby ČR o.p.s – poradenství lidem závislým na alkoholu a gamblerství a jejich příbuzným a blízkým (dosavadní pracovní pozice v organizaci: sociální poradce, psycholog, psychoterapeut a vedoucí Terapeutického centra)
 • aktuálně je na druhé rodičovské dovolené a současně působí v Gaudii  Brno, zde nabízí poradenství a terapie pro jednotlivce, páry i rodiny
 • současně nabízí poradenství a terapie pacientům s onkologickým nebo jinak závažným onemocněním a jejich blízkým (Gaudia proti rakovině)

Kontakt:
Telefon: +420 728 049 291
E- mail: janacikova.novakova@gaudia.cz

 

 

MUDr. Hana Obluková

 • vystudovala lékařskou fakultu MU v Brně  - atestovala v oboru dermatovenerologie
 • od roku 1994 pracuje na Dětském kožním oddělení FN Brno (od roku 2014 vede ambulanci pro psychodermatózy)
 • je frekventatkou akreditovaného Komplexního terapeutického výcviku v přístupu zaměřeném na řešení, vedeného týmem Dalet
 • v Dalet z.s. absolvovala také kurzy: Kids’skills – přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou a Výcvik v hypnoterapii zaměřené na řešení, absolvovala kurzy IPVZ Praha: 3 letý kurz Základní psychosomatická péče, kurzy psychodermatologie
 • v oblasti psychoterapie jsou jejími hlavními zájmy psychosomatika, práce s dětmi a jejich rodiči a hypnoterapie
 • v Gaudii Brno pracuje od roku 2015,  zaměřuje se hlavně na klienty s psychosomatickými obtížemi

Kontakt:
telefon: +420 602 483 121,
mail: oblukova@gaudia.cz

 

Tým Gaudia proti rakovině – Znojmo


 

Mgr. Vratislav Kovář, Ph.D.

 • absolvoval vědeckou výchovu v oboru psychologie ve vojenské akademii, postgraduální studium v oboru psychologie: Masarykova univerzita, Karlova univerzita 
 • odborné výcviky a kurzy: Výcvik systemické psychoterapie (Gaudia – ISZ), Výcvik koučování a systemického managementu (ISZ) a další odborné výcviky a kurzy (EEG biofeedback, Transakční analýza, Metody aktivního sociálního učení aj.)
 • je členem odborných psychologických společností a asociací: Českomoravská psychologická společnost, Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska
 • pracoval jako učitel psychologie a nyní působí ve společnosti, která se zabývá psychodiagnostikou, poradenstvím, koučováním a vzdělávacími aktivitami
 • provozuje také psychoterapeutickou praxi: individuální konzultace a psychoterapie, párové a rodinné konzultace, poskytuje rovněž poradenství a terapii onkologickým pacientům a jejich blízkým v rámci služeb Gaudia proti rakovině
 • hlavní oblastí jeho profesionálního zájmu je vedle psychoterapie také psychosomatika
 • zajímá se o tradiční čínskou medicínu a vzdělává se v této oblasti
 • v Gaudii proti rakovině působí jako terapeut od roku 2009

Kontakt
Telefon: +420 603 328 227
E-mail: kovar@gaudiaprotirakovine.cz

 

Bc. Barbora Vítková (roz. Kloudová)

 • vystudovala obor sociální práce na UP Olomouc
 • absolvovala víceletý sebezkušenostní výcvik v terapii zaměřené na člověka, výcvik v krizové intervenci a další kratší kurzy, 100 hod. výcvik v krizové intervenci, 200 hodin multidisciplinárního kurzu v oboru závislostí na návykových látkách
 • dlouhodobě pracuje s lidmi bez přístřeší a s lidmi propuštěnými z výkonu trestu
 • má ráda melodickou hudbu, dobrou kávu, básničky, moře a teplo
 • pro Gaudia proti rakovině, z.s. pracuje 4 roky

 

Kontakt:
Telefon: +420 723 037 437
E-mail: vitkova@gaudiaprotirakovine.cz

 KONTAKTUJTE NÁS


codeTOP