nas-tym

MUDr. Olga Kunertová – jednatelka společnosti, odborný garant

psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů
  • 25 let praxe v oboru psychoterapie
  • Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
  • Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
  • V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie
  • V roce 2001 sestala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost - ISZ Praha
  • V roce 2003 založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný ústav PRO Gaudia, kde působí jako předsedkyně správní rady a odborný garant
  • Je spoluautorkou výcviku Terapie v postmoderně, jehož první běh začal běžet v roce 2017
  • Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec
  • Ve volném čase ráda čte, jezdí na kole, lyžuje a plave

Kontakt: telefon: 603 267 514; mail: kunertova@gaudia.cz


Reference od klientů:

  • "Paní doktorku Kunertovou navštěvuji dlouhodobě a jsem plně spokojen. Je jí vlastní optimistický, klidný a osobní přístup. Při různých obtížných životních situacích umí výborně odhadnout reálné možnosti pacienta a z toho vyplývající možná řešení. Snaží se vás ohleduplně dovést k tomu, aby jste si problém řešil sám a pokud je to možné bez pomocí léků. Po návštěvě jsou vaše chmury už jen bludy... odcházíte s přesvědčením jít dál. Paní doktorka mi velmi pomáhá."
150_Kunertova.jpg
TOP