nas-tym

MUDr. Olga Kunertová – jednatelka společnosti, odborný garant

psychoterapeutka, psychiatryně, lektorka vzdělávacích programů
 • 25 let praxe v oboru psychoterapie
 • Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
 • Absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin)
 • V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie
 • V roce 2001 sestala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost - ISZ Praha
 • V roce 2003 založila Psychoterapeutické centrum Gaudia a občanské sdružení, nyní zapsaný ústav PRO Gaudia, kde působí jako předsedkyně správní rady a odborný garant
 • Je spoluautorkou výcviku Terapie v postmoderně, jehož první běh začal běžet v roce 2017
 • Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práci s lidmi vůbec
 • Ve volném čase ráda čte, jezdí na kole, lyžuje a plave

Kontakt: telefon: 603 267 514; mail: kunertova@gaudia.cz


Reference od klientů:

 • "Paní doktorko, chci Vám ještě poděkovat za skvělou konzultaci v pondělí. Dokážete mě udržet u tématu a stále mířit na ´jádro pudla´. A není to jen technika, ale celý Váš přístup k lidem a k terapii. Opravdu GAUDIA = radost!!!"
 • "Paní doktorku Kunertovou navštěvuji dlouhodobě a jsem plně spokojen. Je jí vlastní optimistický, klidný a osobní přístup. Při různých obtížných životních situacích umí výborně odhadnout reálné možnosti pacienta a z toho vyplývající možná řešení. Snaží se vás ohleduplně dovést k tomu, aby jste si problém řešil sám a pokud je to možné bez pomocí léků. Po návštěvě jsou vaše chmury už jen bludy... odcházíte s přesvědčením jít dál. Paní doktorka mi velmi pomáhá."
 • Mnohem více rozumím svým potřebám a možnostem, dokážu si ohlídat svou rovnováhu a vůbec svůj dobrý pocit i za méně příznivých vnějších okolností. Ustoupil stres a jsem schopná ho vyřešit. Stejně tak to mám i se svými blízkými, zároveň ale trénuji obranu svého prostoru a pohody.

  Moc děkuju za celou rodinu i za mě osobně MUDr. Kunertové, Jirkovi i Laďce i všem ostatním, kteří se o mě/nás starali.

 • Milá paní doktorko, obdivuju Vaši schopnost vyznat se v proudu mého rozvětveného povídání a vypreparovat z toho tu podstatnou NIT, která to vše nějak spojuje a jejíž pojmenování mi pak zároveň přináší do duše klid - že v mém životě je přece jen nějaký společný jmenovatel a řád. R.J.
150_Kunertova.jpg
TOP