nas-tym

Mgr. Blanka Petrošová

sociální pracovnice, psychoterapeutka, lektorka
  • absolvovala studijní obor Sociální práce na Filosofické fakultě UK
  • v roce 2014 absolvovala komplexní akreditovaný výcvik v systemické psychoterapii Cestou systemických terapií – pořádaný Institutem pro systemickou zkušenost ISZ-MC.
  • pracovala s uživateli drog v občanském sdružení SANANIM, na Úřadu vlády ČR v Národním monitorovacím středisku pro drogy a drogové závislosti jako výzkumník
  • v Gaudii proti rakovině, z.s. působí jako psychoterapeutka/socioterapeutka, poskytuje terapeutickou podporu onkologicky nebo jinak nemocným a jejich blízkým, a také zdravotníkům (supervize, mediace, vzdělávání), věnuje se práci s umírajícími a pozůstalými
  • je členkou České společnosti pro psychoterapii

Kontakt:
Telefon: +420 774 050 178
E-mail: petrosova@gaudiaprotirakovine.cz

159_Petrosova.jpg
TOP