nas-tym

PhDr. Barbora Šonová

psychoterapeutka, psycholožka
  • absolvovala bakalářský studijní program „Humanitní studia“ na FHS UK a magisterský studijní program „Psychologie“ na FF UK v Praze
  • psychologii studovala rovněž v rámci  jednosemestrálního zahraničního pobytu na University of Jyväskylä ve Finsku
  • je absolventkou akreditovaného výcviku v systemické psychoterapii pořádaného Institutem pro systemickou zkušenost ISZ-MC a členkou České asociace pro psychoterapii
  • pracuje mimo jiné  jako školní psycholog  a věnuje se také individuální  a párové psychoterapii
  • v Gaudii proti rakovině, z.s. působí jako psychoterapeutka, zabývá se problémy pacientů s onkologickým nebo jinak závažným onemocněním a terapeutickou pomocí jejich blízkým osobám, a také mediací pro zdravotnický personál

Kontakt:
Telefon: +420 737 566 544
E-mail: sonova@gaudiaprotirakovine.cz

160_Sonova.jpg
TOP