nas-tym

Mgr. Miroslava Flemrová

psychoterapeutka
  • Je v akreditovaném výcviku Cestou systemických terapií „Institut pro systemickou zkušenost“ akreditovaný u ČAS (800 hodin)
  • Absolvovala výcvik Supervizní výcvikový program (200 hodin) Rozvoj systemického myšlení a manažerské koučování (400 hodin)
  • Vystudovala FTVS UK Učitelství na 2. stupni základních a středních škol speciálních, obor tělesná výchova a sport zdravotně postižených
  • Vystudovala VOŠ Sociální, obor sociální práce
  • Od roku 2014 provozuje soukromou poradenskou a terapeutickou praxi v Praze a v Benešově
  • Nabízí terapii, kariérní koučování, rozvodové a porozvodové poradenství, doprovázení
  • Od roku 2018 poskytuje odbornou podporu pacientům s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a jejich blízkým a také zdravotnickému personálu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v rámci organizace „Gaudia proti rakovině“
  • Od roku 2017 poskytuje psychoterapeutické poradenství obětem domácího a sexuálního násilí v Centru pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem
  • Ráda tančí, čte, pohybuje se různými způsoby v přírodě (lyže, běh, kolo…) a ráda spí

 Kontakt: Telefon: +420 777 913 079; e-mail: flemrova@gaudiaprotirakovine.cz

212__I0A1959.jpg
TOP