nas-tym

Mgr. Miroslava Pravdová

psychoterapeutka
  • vystudovala jednooborovou pedagogiku se specializací pedagogické poradenství a sociální pedagogika na FF UK v Praze
  • absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii „Umění terapie“ akreditovaný i pro oblast zdravotnictví (750 hodin)
  • lektoruje programy přípravy pro budoucí osvojitele a pěstouny pracuje jako terapeut s klienty s PAS a jejich rodinami
  • poskytuje supervizi v zařízení, kde doprovázejí pěstounské rodiny
  • nabízí individuální, párovou a rodinnou terapii od roku 2018
  • poskytuje odbornou podporu pacientům s onkologickým nebo jiným závažným onemocněním a jejich blízkým a také zdravotnickému personálu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v rámci organizace „Gaudia proti rakovině“
  • ráda sportuje, čte, navštěvuje divadla a různé společenské akce

Kontakt: Telefon: 774 050 408, mail: pravdova@gaudiaprotirakovine.cz

211_pravdova.jpg
TOP