nas-tym

Pavla Doláková

psychoterapeutka
  • Studuje na FHS UK
  • Absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu akreditovaný i pro oblast zdravotnictví "Umění terapie" (750 hod.) pořádaného společností ISZ Praha
  • Absolvovala koučovací výcvik akreditovaný u světové asociace business koučů (WABC)
  • Má za sebou také výcvik v krizové intervenci u Linky bezpečí a jako konzultantka Linky bezpečí také pracovala
  • Působila jako kmenová lektorka a supervizorka 600 hodinového výcviku v business koučinku
  • Jako dobrovolnice působila 5 let jako psychoterapeutka a krizová interventka v krizovém centru Diakonie a mnoho let působí v soukromé praxi
  • v rámci projektu Gaudia proti rakovině působí jako terapeutka, zabývá se problémy pacientů s onkologickým nebo jinak závažným onemocněním a terapeutickou pomocí jejich blízkým osobám, a také mediací pro zdravotnický personál

Kontakt: Telefon: 774 050 178, mail: dolakova@gaudiaprotirakovine.cz

184_pavladolakovapict.JPG
TOP