nase-sluzby

KRIZOVÁ INTERVENCE: SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP PŘI PRÁCI S KRIZÍ (AKREDITACE MPSV)

Kurz, jehož obsahem je představení základních metodických postupů systemických přístupů a jejich využití pro specifický kontext práce s krizovými stavy a situacemi. Dozvíte se, jak odlišit krizi od psychické choroby nebo od přidružených příznaků základního onemocnění, naučíte se pracovat nejen s projevy zoufalství a jinak vyhrocenými situacemi, ale také se základy pomáhajícího rozhovoru, které jsou použitelné i běžných v situacích.

Mnohé z toho, co učí klasické krizově intervenční postupy, jako zaměření se na aktuální problém, snaha podpořit klientovy vlastní kompetence a řešit aktuální situaci, se shoduje právě se základními principy přístupu ke klientovi v systemice. Proto považujeme systemický přístup jako nejvhodnější právě pro práci s krizí.

Součástí kurzu je teorie, diskuze, metodický výklad, trénink (hraní rolí), rozbor cvičných situací ve skupině, rozbor situací z praxe. Při práci vždy stavíme na tom, co již účastníci vědí a co se jim v praxi osvědčuje. Snažíme se vytvořit příjemnou, bezpečnou a přátelskou atmosféru, zohledňujeme potřeby každého.

Obsah:

 • Úvod do tématu krize (její projevy, možné příčiny, fáze, typy, zkušenosti apod.)
 • Cíle krizové intervence
 • Konstruktivistické a objektivistické pojetí krize
 • Profesionalita, odpovědnost, sebereflexe
 • Aktivní naslouchání, připojování
 • Aranžmá a kontext rozhovoru, časový a obsahový rámec, dokumentace
 • Od obtíže k zakázce (objednávka, zakázka, přání, hierarchie zadavatelů)
 • Zakázkový model, na řešení orientovaný přístup
 • Otevírání rozhovoru
 • Vytváření bezpečí pro sebe jako pracovníka
 • Specifika práce po telefonu
 • Strukturování rozhovoru
 • Pomoc a kontrola
 • Práce s předpoklady
 • Právní minimum (ohlašovací povinnost, občanská zodpovědnost)
 • Zdroje, oceňování, 6 užitečných otázek
 • Užitečné stereotypy
 • Psychiatrické minimum (syndromy imitující krizi, somatoformní poruchy, faktitivní poruchy, poruchy příjmu potravy, posttraumatická stresová porucha)
 • Etika krizového profesionála
 • Závažné krizové stavy – práce v terénu
Naučíte se:
 • Základní krizově intervenční postupy.
 • Základy zvládání vlastních emocí a sebereflexe.
 • Zažijete modelové situace z praxe, týkající se možných krizových situací (smrti, závažných nemocí, krize v různých etapách života, životních ztrát a rodinných problémů apod.).
Dozvíte se:
 • Jak se bránit vůči zneužití (ukončení spolupráce, hranice role krizového pracovníka)
 • Postup v problematice sebevražedného chování.
 

Konkrétní program bude upraven podle potřeb účastníků.

 


VÍCE

Napsali o kurzu:

Běh Brno 2016

"Vše pro mne bylo nové a přínosné."

"Na formě kurzu jsem nejvíce ocenila nedirektivní, otevřený přístup lektorů. Atmosféra byla v průběhu všech setkání velmi příjemná."

" Kurz pro mě byl přínosný nejen profesně, poznatky z něj využiji určitě i v osobním životě.  V průběhu kurzu byl dostatek času na vlastní trénink a lektorky byly úžasné!"

"Naprosto famózní, uvolněná, přátelská, podporující, dodávající odvahu, inspirativní atmosféra během všech setkání. Děkuji lektorkám, že nás do ničeho násilně nenutily."

"Chtěl bych moc poděkovat za trpělivost a inspiraci lektorkám, byly svělé. Rád jsem se vracel a bude se mi stýskat."

Běh Praha 2016/2017

"Všechna probíraná témata pro mě byla přínosná. Co mi nepomůže při práci, to využiji s přáteli, blízkými."

"Oceňuji, že lektorky dokázaly reagovat a zodpovídat i nad rámec kurzu."

"Přínos do života - nový pohled na komunikaci, techniky zvládání krizových situací. Líbil se mi přístup, způsob předávání informaí a kvalitní podněty/nápady."

"Lektorky moc vám děkuji. Celý kurz se mi opravdu moc líbil. Moc bych si přála pokračování."

"Kurz předčil mé očekávání, probíhal zajímavou a nenásilnou formou od začátku až do konce. Adekvátní délka a náplň."

"Kurz byl pro mě nejen informačně a prakticky přínosný, ale bavil mě. Lektorky vnášely do kurzu spoustu zajímavých podnětů a ocenila bych i jejich profesionální přístup." 

 


139_IMG_20170623_162401.jpg

KONTAKTUJTE NÁS


codeTOP