nase-sluzby

ZÁKLADY KOUČOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kurz nabízí efektivní způsob vedení týmů, který umožňuje zvyšovat výkonnost a zkvalitňuje vztahy mezi lidmi. Metodu koučování je možné využít při stanovování výkonnostních i rozvojových cílů, hodnocení výsledků nebo řešení problémových situací.

Obsah:

 • Limity zadávání instrukcí
 • Stanovování cílů SMART
 • GROW model
 • Všímavost a zaměření pozornosti
 • Mapování současného stavu jako východisko pro zdroje
 • Hledání alternativ řešení
 • Vytváření akčních plánů
 • Motivace v koučování
 • Zpětná vazba v koučování
 • Podporování odpovědnosti za úkol / problém

 

Dozvíte se:

 • Jak motivovat k dosahování cílů
 • Jak podporovat vnitřní motivaci
 • Jak pomocí otázek rozkrývat nové alternativy řešení problémů

 

Naučíte se:

 • Stanovovat SMART cíle a do jejich tvorby zapojovat podřízené
 • Pomoci členům týmu jasně identifikovat rozvojové potřeby
 • Podporovat sebereflexi a uvědomění úrovně svých kompetencí

KONTAKTUJTE NÁS


codeTOP