nase-sluzby

ZÁKLADY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ PRÁCE S PROBLEMATIKOU NÁSILÍ

Obsahem kurzu je mimo jiné přemýšlení o tom, jak představy, které máme o násilí a násilníkovi, ovlivňují způsob našich reakcí a naši práci. Z těchto představ se pak odvíjejí různé postupy zacházení s lidmi, kteří mají s násilím nějaký problém. Sociálně terapeutická práce s nimi je námi preferovanou možností.

Seminář je postaven na sdílení zkušeností, které vy jako účastníci a my jako lektoři v reálném životě zažíváme. Teorií to neskončí, budeme hledat způsoby, jak ji využít v praxi a pracovat přitom s různými modelovými příklady a vašimi kazuistikami. Představíme vám některé koncepty terapeutické práce, které se v práci s násilnými osobami osvědčují nám.

Obsah:

  • Teoretické modely násilí.
  • Vhodné postupy při práci s cílovou skupinou.
  • Nástroje pro práci s rodinami a dětmi, které jsou s násilým konfrontovány.
Naučíte se:
  • Předcházet agresivním projevům a zajistit si bezpečí v interakci s potenciálně agresivním klientem.
  • Základní terapeutické postupy práce s konflikty ve vztazích a životě klientů.

Dozvíte se:

  • Sdílení zkušeností s ostatními frekventanty a možnost konzultovat vlastní případy vám poskytnou prostor pro náhled v nových kontextech.

Konkrétní program bude upraven podle potřeb účastníků.

KONTAKTUJTE NÁS


codeTOP