nase-sluzby

PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ (AKREDITACE MPSV)

Za účinnou prevenci syndromu vyhoření považujeme nejen dovednost oddělovat pracovní čas od soukromí, ale také umění nenechat se manipulovat a zorganizovat si pracovní čas. Za nutnou považujeme rovněž dostatečnou orientaci v tom,  co je úkolem pracovníka na daném pracovišti, kde se jeho komeptence potkává s kometencemi a odpovědnosti spolupracovníků, dovednost vyjednávání s kolegy, ale i s klienty o pravidech a hranicích služby. Za tím účelem učíme v rámci prevence syndromu vyhoření základy vedení rozhovoru, komuniikační dovednosti jako je asertivita a efektivní vyjednávání, ale také reflektování vlastních předpokladů o klientech, kolezích, nárocích na vlastní osobu, své profesionální roli atd. Kurz je doplněn nácvikem relaxačních technik, umění sebpomoci při nedostatku energiea a prací na uvědomování si potřeb vlastního těla. 

TOP