nase-sluzby

POMÁHAJÍCÍ ROZHOVOR S ONKOLOGICKY NEMOCNÝM

Dvoudenní kurz vedení pomáhajícího rozhovoru s pacientem, který má diagnózu onkologického onemocnění. Práce s onkologickými pacienty je specifická tím, jak je vnímána tato diagnóza ve společnosti. Je vážná ale nikoli nutně infaustní. Každopádně mění postavení člověka v rodinném sytému a je považována za permanentní ohrožení, čímž dotyčného invalidizuje a izoluje. Pracovník se tedy musí vyrovnávat se spoustou předpokladů, obav i reálných rizik.


VÍCE

Obsah:

Změny, které přináší do života nemoc

Připojení ke klientovi

Užitečné nástroje z krizové intervence

Úleva v pěti krocích

Identifikace a klasifikace potřeb klienta

Možnosti práce se strachem

Vnímání vlastního těla

Psychoterapie nebo doprovázení

Infaustní prognóza

Reflexe postojů, potřeb a limitů pracovníka

Předpoklady a témata pracovníka a jejich vliv na kontakt s klientem

Vědomí vlastní role

Bezpečí a duševní hygiena pracovníka

Trénink ve skupinách a řešení modelových situací

 

Dozvíte se:

Jak pracovat s předpoklady, strachy a obavami

Jak vytvářet alternativy tam, kde to vypadá, že žádné nejsou

Jak efektivně stanovovat cíle v kontextu, který se jeví jako bezvýchodný

 

Naučíte se:

Pracovat s klientovými hodnotami

Respektovat to, co klient opravdu chce

Pracovat s vlastními obavami

TOP