nase-sluzby

PSYCHOSOMATIKA PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY

Seminář pro zdravotní sestry, které se v každodenní praxi setkávají s tím, že somatická onemocnění jsou často manifestací emocionálních problémů paci­entů. Seminář je zaměřen na propojování somatických a emocionálních stavů a z nich plynoucí optimální léčebné postupy.


VÍCE

Obsah:

Teoretické informace o psychosomatice (psychosomatické školy)

Diskuse nad optimálními léčebnými postupy

Rozbor konkrétních příkladů z praxe

 

Dozvíte se:

Jak se na psychosomatická onemocnění dívají různé přístupy

Jaké léčebné postupy jsou pro psychosomatické pacienty vhodné

Jak motivovat pacienta k návštěvě psychoterapeuta, pokud je to třeba.

 

Naučíte se:

Rozlišovat psychosomatické potíže od simulace

Vest rozhovor s psychosomatickým pacientem tak, aby vás neobtěžoval
Všímat si souvislostí

Přinést pacientovi bezprostřední úlevu

TOP