nase-sluzby

ÚVOD DO NARATIVNÍ PRAXE (AKREDITACE MPSV)

Představíme vám základní koncepty narativního přístupu v poradenství a psychoterapii, budete mít možnost si vše vyzkoušet v rozhovorech s kolegy, ukážeme vám na konkrétních případech, k čemu může být narativní přístup užitečný.


Obsah:

 • Principy narativního přístupu k terapii a sociálnímu poradenství
 • Základy vedení narativního rozhovoru – konverazace zaměřená na oddělení klienta od problému („Člověk je člověk. Problém je problém.“) a na zviditelnění preferovaných a podpůrných příběhů o jeho identitě a životě
 • Nástroje vedení narativního rozhovoru – tzv. mapy narativních rozhovorů
 • Přínos situování klientových problémů do sociálního a kulturního kontextu (dekonstrukce)
 • Rozvíjení alternativních, úzce rozvinutých životních příběhů (reautorizace)
 • Nácvik dovedností v malých skupinkách.

Dozvíte se:

 • Jak oddělovat klienta od problému.
 • Jak se doptávat se na to, co je pro klienta důležité.
 • Jak zviditelňovat a rozvíjet s klientem alternativní příběhy o jeho životě, které posilují jeho kompetence.
 • Jak pomoci klientům zasadit jejich příběh a problémy do širšího kontextu a zpřístupnit jim nové úhly pohledu na sebe a svůj život.

 

Naučíte se:

 • Vidět za nálepkami a diagnózami člověka a jeho příběhy.
 • Konkrétní techniky – mapy – vedení rozhovoru (externalizace, re-authoring, re-membering, atd.)
 • V malých nácvikových skupinkách si vyzkoušíte, jak tyto techniky fungují v praxi.

 

PŘIHLÁŠKA ZDE

TOP